Foglalhatok-e védettségi igazolvány nélkül?

Rendelet írja elő a szálláshelyek számára, hogy kötelesek ellenőrizni vendégeik védettségi igazolványának meglétét. Amennyiben a vendég ezt megtagadja,  a szolgáltatónak fel kell szólítania távozásra.

A szolgáltatónak az alábbi lehetőségei vannak abban az esetben, ha az érkező vendég nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal:

  • Felhívható a vendég figyelme, hogy az érkezés napján kell igazolnia a védettségi igazolvány meglétét, így az a tervezett tartózkodásig beszerezhető a vendég által. (ez az információ a weboldalunkon megtalálható)
  • Jövőbeli dátumra történő módosítás.
  • Dátum nélküli módosítás.
  • Foglalás lemondása.

Vis maior-e a védettségi igazolvány hiánya

Vsszakövetelheti-e a fogyasztó a szállásdíj teljes összegét azzal az indokkal, hogy védettségi igazolvány hiányában nem tudja igénybe venni a szálloda szolgáltatását? 

Az oltási igazolvány hiánya nem minősül sem vis maiornak, sem a teljesítés ellehetetlenülésének (Ptk. 6:180. §) 

“A vis maior rövid definíciója: előre nem látható és elháríthatatlan esemény. A vis maior akkor valósul meg, ha mindkét feltétel egyszerre áll fenn.

A védettségi igazolvány hiánya nem elháríthatatlan esemény, mert ma már szinte azonnal lehet oltatni. Ha nincs védettségi igazolvány, az a vendég érdekkörében felmerült olyan körülmény, amiért a felelősség a vendéget terheli és ez a felelősség nem hárítható át a szállodára. Valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése azért nem lehetetlenül el, mert a szálláshely üzemel, fogad vendégeket, jogszabály nem tiltja a vendég szállodai tartózkodását. Ha az utazónak nincs védettségi igazolványa, azt úgy kell tekinteni, hogy a saját érdekkörében felmerült ok miatt nem veszi igénybe a szálloda szolgáltatását.

Általános szerződési feltételeink itt találhatóak

Tehát jogilag nem megalapozott a szállásdíj visszakövetelése. Akkor sem, ha a vendéget ugyan beoltották, csak az igazolványt még nem kapta meg. Ezt ugyanis a szálloda nem tudja befolyásolni.

Természetesen a vendég a szálloda általános szerződési feltételeiben meghatározott lemondási szabályok szerinti kötbér megfizetése mellett lemondhatja a foglalását – indokolás, vis maior helyzetre való hivatkozás nélkül is.

Tehát kizárólag az utazó érdeke és felelőssége, hogy rendelkezzen a szükséges irattal és az ennek hiányáért való felelősség nem hárítható át a szálláshelyre.

A jogi háttér forrása

A kép forrása a portfolio.hu